ያግኙን

ኢሜይል በመላክ፤ ስልክ በመደወል ወይም ወደ ማእከሉ በአካል በመምጣት የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ

መገኛ መረጃዎች

addisababa@eotcmk.org

+ 251 . . .

ወረዳ . . . ቀበሌ . ..